Nagrody i certyfikaty
Microsoft "Twoja firma, Twoja szansa na sukces"
Microsoft Twoja firma, Twoja szansa na sukces
Dyplom dla firmy Soneta za zajęcie drugiego miejsca w programie "Twoja firma Twoja szansa na sukces" z aplikcję enova365 - systemem ERP pracującym w chmurze, w oparciu o Windows Azure.
Diament Forbes 2012
Diament Forbes 2012
Diament Forbes 2012 to prestiżowe wyróżnienie, przyznane firmie Soneta za dynamiczny wzrost wartości w ciągu ostatnich trzech lat.
ERIF
ERIF
Rejestr Dłuzników ERIF BIG SA zaświadcza, że firma Soneta Sp. z o.o. wykorzystuje narzędzia prewencyjne oraz windykacyjne Rejestru Dłużników ERIF BIG SA.
Solidna firma 2011
Solidna firma 2011
Certyfikat został wręczony prezesowi Robertowi Czule podczas uroczystej gali na Wawelu. Certyfikaty Solidna Firma przyznawane są od 10 lat. W ramach procedury kwalifikacyjnej każde przedsiębiorstwo przechodzi trzyetapową weryfikację. Wyróżnienie potwierdza stabilność i wiarygodność firmy Soneta.
Innowacja roku 2011
Innowacja roku 2011

Firma Soneta sp. z o.o. znalazła się w gronie firm nagrodzonych certyfikatem Innowacja Roku 2011. Wyróżnienie zostało przyznane za promowanie idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań.

Ogólnopolski program Innowacja Roku ma na celu promocję innowacyjnej myśli technologicznej polskich przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest eksploracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane. Program realizowany jest pod patronatem i przy merytorycznym wsparciu Fundacji Centrum Innowacji FIRE.

Na łamach Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się na ten temat artykuł, który jest dostępny w wersji elektronicznej: Zobacz artykuł
[1-5] [6-10] [11-12]
Powered by MWCMS.php       MAGNAT © 2011 All rights reserved.       Copyright © 2011 BY Magnat Sp. z .o.o.
PHP  MySQL  SMARTY  XHTML 1.1  CSS